Brnka to sú jasličky,
                   kam radi chodia detičky
Jasličky Brnka

 

Organizačné informácie

Prevádzka
Od 6.00-18.00 hod., aj počas školských prázdnin.

Čo si treba priniesť
Kladieme dôraz na zdravie a bezpečnosť našich detí, preto je nevyhnutné, aby každé dieťa malo vhodnú zdravotnú obuv.

Jasličky poskytujú
Celodenné oblečenie - tepláčiky a tričko, v lete krátke nohavice a tričko, podbradníky, pyžamká, posteľnú bielizeň, uteráky, papierové vreckovky, mydlo, vlhčené vreckovky a plienky.

Ranný príchod
  • Pri rannom príchode dieťaťa do jasličiek sú rodičia povinní informovať o zdravotnom stave dieťaťa, či mu boli podané nejaké lieky, malo zvýšenú teplotu, alebo iné. 
  • Pri odovzdávaní dieťaťa rodičom, detská sestra informuje o zdravotnom stave dieťaťa, o jeho správaní počas dňa, prípadne o iných závažných okolnostiach.
  • Ak sa prejavia u dieťaťa príznaky choroby počas pobytu v jasličkách, ihneď bude kontaktovaný rodič, ktorý je  povinný dieťa čo najskôr z jasličiek vyzdvihnúť. 
  • Dieťa sa odovzdáva výlučne rodičom. Tretej osobe sa odovzdá iba v prípade písomného súhlasu rodičov. 


Dohoda o opatrovaní dieťaťa.pdf

Hojdá,, hojdá
Hojdá, hojdá.

Keď sme na prechádzke, je nás dobre vidieť.
Keď sme na prechádzke, je nás dobre vidieť.