Brnka to sú jasličky,
                   kam radi chodia detičky
Jasličky Brnka

 

Organizačné informácie

Prevádzka
Od 6.00-16.30 hod., aj počas školských prázdnin.

Čo si treba priniesť
Kladieme dôraz na zdravie a bezpečnosť našich detí, preto je nevyhnutné, aby každé dieťa malo vhodnú zdravotnú obuv.

Ranný príchod
  • Pri rannom príchode dieťaťa do jasličiek sú rodičia povinní informovať o zdravotnom stave dieťaťa, či mu boli podané nejaké lieky, malo zvýšenú teplotu, alebo iné. 
  • Pri odovzdávaní dieťaťa rodičom, detská sestra informuje o zdravotnom stave dieťaťa, o jeho správaní počas dňa, prípadne o iných závažných okolnostiach.
  • Ak sa prejavia u dieťaťa príznaky choroby počas pobytu v jasličkách, ihneď bude kontaktovaný rodič, ktorý je  povinný dieťa čo najskôr z jasličiek vyzdvihnúť. 
  • Dieťa sa odovzdáva výlučne rodičom. Tretej osobe sa odovzdá iba v prípade písomného súhlasu rodičov. 

Stravovanie

V našich jasličkách máme vlastnú kuchyňu s jedálňou. Pripravuje sa tu plnohodnotná strava, ktorá vyhovuje veku detí. Najčastejšie sa podáva strava pozostávajúca zo zeleniny, denne máme ovocie, ale varia sa aj koláče a buchty. V jasličkách podávame desiatu, obed a olovrant.
 
Hojdá,, hojdá
Hojdá, hojdá.

Keď sme na prechádzke, je nás dobre vidieť.
Keď sme na prechádzke, je nás dobre vidieť.

Tu sa napapáme.
Tu papáme.