Brnka to sú jasličky,
                   kam radi chodia detičky
Jasličky Brnka

 

Platobné podmienky


Poplatok za pobyt detí v jasliach je stanovený dohodou pri osobnom stretnutí.
Je možné využiť štátny príspevok na opatrovanie dieťaťa do výšky 280 Eur.

Platba sa uskutočňuje vopred, do tretieho dňa v mesiaci. Platí sa v hotovosti do rúk riaditeľky jasličiek, ktorá vystaví potvrdenie o jej prevzatí. Neuhradenie platby do stanoveného  termínu bude považované za ukončenie pobytu dieťaťa v jasličkách.

Neprítomnosť dieťaťa je potrebné nahlásiť najneskôr do 8,00 hod. dňa, kedy bude dieťa neprítomné.
 

Vláčik.
Vláčik.

A ja sa starám o bábiku
Spievam uspávanku mojej bábike Nelke.